Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja BG Barbara Polesiak, Ożanna 29b, 37-303 Kuryłówka NIP: 8161681386, REGON: 363502252.

W trosce o Wasze bezpieczeństwo i prawo do prywatności Agencja BG Barbara Polesiak pragnie poinformować, że zachowuje pełną staranność by o to zadbać. Nasza firma korzysta z hostingu na platformie Wix.com. Wix.com udostępnia nam platformę internetową, za pośrednictwem której oferujemy możliwości współpracy i zatrudnienia. Państwa dane mogą być przechowywane w pamięci danych, bazach danych i ogólnych aplikacjach Wix.com. Dane są przechowywane na bezpiecznych serwerach Wix.com za zaporą firewall. Wszystkie bramki bezpośrednich płatności oferowane przez Wix.com i używane przez naszą firmę stosują się do standardów ustalonych przez PCI-DSS według zaleceń PCI Security Standards Council.

Przekazane dane są przechowywane w celu wyjaśnienia zapytania, przedstawienia oferty, reklamy usług, prowadzenia procesów
rekrutacyjnych oraz dla prowadzenia statystyk w myśl rozwoju i optymalizacji świadczonych usług. Przekazanie danych jest dobrowolne i potrzebne, w odpowiedzi na zapytania, ale również niezbędne w procesie rekrutacyjnym. 

Dla prawidłowego wykonania naszej usługi konieczne jest podanie przez Państwo danych niezbędnych do realizacji  umowy z naszą firmą,  Danymi tymi są: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres zamieszkania, adres email, doświadczenie zawodowe, znajomości języków obcych. Dodatkowo w ramach korzystania z serwisu Administrator pozyskuje
adres IP oraz inne dane jakie Państwo dobrowolnie nam przekażą w ramach
kontaktu z Administratorem jak np.: dyplomy i ukończone kursy. 

Możemy kontaktować się z Państwem w odpowiedzi na wysłane emaila lub kontakty telefoniczne w sprawie ofert zawartych na naszej stronie.

Serwis korzysta także z tzw. plików cookies celem zbierania danych nieosobowych. Są one wykorzystywane, aby stale ulepszać świadczenie naszych usług by były na wysokim poziomie oraz mogły się dostosować do indywidualnych potrzeb i oczekiwań każdego interesanta, mogą też pełnić informację niezbędne na cele reklamowe i statystyczne. Dane te nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie poszczególnej osoby. 

Zgromadzone informacje wykorzystujemy wyłącznie po to, abyśmy mogli w przyszłości skontaktować się z interesantami i potencjalnymi klientami przy użyciu poczty email lub telefonu w celu przedstawienia oferty dopasowanej do preferencji każdego z nich, a także podesłania lub przekazania odpowiedzi na zadane przez nich zapytania.
Przetworzone dane w dowolnym momencie  mogą zostać przez Państwa sprawdzone, poprawione lub wycofane z naszej bazy.

W tym celu powinieneś skontaktować się z nami pod adresem: agencjabg@gmail.com lub telefonicznie pod nr 507393692.

Wykorzystujemy wszelkie sposoby i strategie, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym przed niepożądanym lub
celowym zniszczeniem oraz przypadkową utratą, modyfikacją lub dostępem. Miejsce przechowywanych informacji na
serwerach jest bezpieczne i spełnia wymogi prawa polskiego.